Top

最新消息

2019-06-26
「角子」指錢幣,百家樂預測因賭注中獎率極低,如入虎口有去無回,所以稱「吃角子老虎」。
機台                 難度              介紹
吃角子老虎機      ★            3個圖案相同就中獎
複合老虎機      ★           適合新手玩
獎勵型複合老虎機     ★☆ 每次下注3,中獎時會有額外獎勵
多線式老虎機      ★★ 可選多條線,只有你選的那條線,你才中獎
買多賺多老虎機      ★★★★ 讓人迷惑不解的老虎機
累積式老虎機      ★★☆ 大獎只有下3倍的賭注才可能得到
連線吃角子老虎機     ★★★ 利用電腦連線,累計每台老虎機的獎金,中獎金額超高
高賭注吃角子老虎機   ★★★★★ 每次下注500,建議一般人不要玩
中大獎(Jackpot):機器會五彩燈光&音樂大響,這時你不要離開機器、不碰機台,等賭場的服務人員過來確認獎金是否正確。